WENTYLACJA I SCHEMAT PROCESU CZYSZCZENIA

Zadaniem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest dostarczanie świeżego powietrza oraz poprawa jakości powietrza wewnętrznego, które jest niezbędne do oddychania oraz do prawidłowej i bezpiecznej pracy ludzi i urządzeń. Niedostateczna ilość świeżego powietrza lub jego zła jakość może wywołać syndrom chorego budynku (SBS – ang. Sick Building Syndrome), którego objawy to:

 • bóle i zawroty głowy
 • omdlenia
 • mdłości
 • objawy przemęczenia
 • podrażnienie błon śluzowych
 • utrudnione oddychanie
 • inne dolegliwości.

schemat_duzy

Korzyści wynikające z czyszczenia instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej:

 • Poprawa jakości powietrza wewnętrznego
 • Poprawa funkcjonowania systemu wentylacyjnego
 • Oszczędności energetyczne związane ze zmniejszeniem oporów przepływu powietrza
 • Ograniczenie lub zlikwidowanie pleśni i procesów gnilnych
 • Zmniejszenie schorzeń alergicznych u użytkowników klimatyzowanych pomieszczeń